Przykładowy plan dnia

Przykładowy plan dnia rekolekcji oazowych

7:30 Pobudka
8:00 Modlitwa poranna
8.30 Śniadanie
9.30 Zajęcia przedpołudniowe
12.00 Eucharystia
13.00 Obiad
14.30 Zajęcia popołudniowe
18.00 Kolacja
19.00 Pogodny wieczór / Poważny wieczór
20.30 Modlitwa wieczorna
21.00 Przygotowanie do snu
22:00 Cisza nocna

Plan dnia dobierany jest do wieku uczestników, stopnia oazy, przeżywanych treści oraz do miejsca w którym odbywają się rekolekcje. Różnie na różnych etapach wygląda także modlitwa oraz inne zajęcia.

Kontakt telefoniczny z najbliższymi możliwy jest jedynie o wyznaczonych do tego porach, najczęściej po kolacji, a przed pogodnym wieczorem. Na kacie oazowej udostępniony jest numer telefonu do moderatora oazy, w razie konieczności skontaktowania się z uczestnikiem poza wyznaczonymi godzinami.

Modlitwa: w zależności od wieku – prosta modlitwa spontaniczna, śpiew, elementy Różańca, rozważanie Słowa Bożego, czytanie wybranych fragmentów Pisma Św., Liturgia Godzin, Eucharystia.
Rodzic/opiekun prawny wysyłający dziecko na rekolekcje oazowe oraz sam uczestnik musi mieć świadomość, że taki wyjazd ma charakter religijny, służy pogłębieniu wiary, dlatego każdy dzień jest nasycony różnymi formami pobożności i modlitwy oraz treściami należącymi do nauczania Kościoła Katolickiego.

Zajęcia przedpołudniowe/popołudniowe: szkoła liturgii, śpiew, zajęcia artystyczne, spotkanie w małej grupie, wyprawa otwartych oczu, spacer, zajęcia sportowe, czas wolny.

Niektóre dni mogą być przeznaczone na dłuższe, kilkugodzinne wyjścia poza ośrodek rekolekcyjny, wtedy plan jest modyfikowany.