O Ruchu

Ruch Światło-Życie, potocznie nazywany Oazą, jest jednym z elementów odnowy Kościoła katolickiego, powstałym w myśl nauczania Soboru Watykańskiego II, który miał przede wszystkim na celu ożywienie Kościoła, jego odnowę, a w tym człowieka, który ma aktywnie, z mocą i wiarą w nim uczestniczyć.

Oaza jest metodą spotkania, spotkania, które dokonuje się w Duchu Świętym pomiędzy wierzącymi, poprzez wyznanie wiary i świadectwo.

Tak specyfikę Ruchu podkreśla jego założyciel – ks. Franciszek Blachnicki. Tak więc Ruch Światło-Życie jest wspólnotą ludzi wierzących różnego wieku oraz powołania: dzieci, młodzież, dorośli, jak również kapłani, zakonnicy, zakonnice oraz rodziny tworzące Domowy Kościół – jedną z gałęzi zgromadzenia, którzy z mocą Ducha Świętego pogłębiają swoją wiarę, poznając siebie i Najwyższego, dalej przekazując ją innym, świadcząc o Miłości naszego Boga – Ojca.

Podstawowym charyzmatem zgromadzenia, czyli czymś, co jest łaską samego Ducha Świętego służącą umacnianiu Kościoła, jest symbol: Fos – Zoe, inaczej Światło – Życie. Wyraża on pewną zasadę, która decyduje o tym, że jest to ruch charyzmatyczny inspirowany przez Ducha Świętego – Ducha jedności, która powinna towarzyszyć naszemu życiu. Światło oraz Życie pojmowane jako jedność dokonująca się w człowieku, pomagają nam – członkom zgromadzenia – przyjmować właściwą postawę – dzieci Bożych, a w Duchu Świętym przyjmować Chrystusa, który jest Światłością, a dalej jednoczyć się z Nim tak, by stawał się On naszym Życiem. Bo:

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12).

Tworzymy wspólnoty lokalne, bądź parafialne, które mają swoich przewodników duchowych, w których rękach spoczywa odpowiedzialność za formację, a są nimi moderatorzy. Pomocą dla nich są animatorzy świeccy wybierani spośród członków wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Formacja oazowa przebiega dzięki podziałowi na stopnie – grupy, które przede wszystkim wyznacza kryterium wiekowe. Każda z nich posiada własną formację, dzięki której członkowie z pomocą animatorów i moderatorów a przede wszystkim Ducha Świętego mogą kształcić się w wierze i miłości, dążąc do bycia dojrzałymi chrześcijanami – apostołami Chrystusa.  Formacja każdego stopnie trwa cały rok, a jej  punktem kulminacyjnym są dwutygodniowe rekolekcje, będące rocznym podsumowaniem, a przede wszystkim drogą do pełnego spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym.

Wspólnoty rodzą się oraz rozwijają zarówno w diecezjach, albo jak nasza wspólnota – w  prowincjach. Podsumowując – jesteśmy Wspólnotą Ruchu Światło-Życie działającą w charyzmacie św. Franciszka oraz Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. A głównym moderatorem  w naszej prowincji zakonnej jest br. Piotr Krawczyk.

 Charyzmat oazy określamy jako charyzmat spotkania, dar naszego spotkania się z Chrystusem w Duchu Świętym we wspólnocie żywego Kościoła. To spotkanie staje się źródłem dynamiki apostolskiej. Ono rodzi potrzebę zaangażowania się. Dlatego z charyzmatu spotkania “rodzi się” charyzmat diakonii, czyli służby. (ks. Franciszek Blachnicki)