Biała Podlaska

Oaza w Białej Podlaskiej działa przy kościele św. Antoniego. Trzema „filarami” naszej wspólnoty są: oazowa msza święta która odbywa się w każdy poniedziałek, piątkowe spotkania ogólne w których uczestniczą wszyscy członkowie naszej wspólnoty oraz spotkania formacyjne w grupach. Nasza oazowa schola nie tylko śpiewa na poniedziałkowych mszach, ale też angażuje się w nabożeństwo „Czas Łaski”, które odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca. Nasze spotkania nie ograniczają się jedynie do trzech razy w tygodniu dzięki oazowej salce, która jest dla nas zawsze otwarta. W każdej wolnej chwili możemy się tam spotkać, aby po prostu spędzić wspólnie czas.

Bez względu na pełnioną funkcję w naszej wspólnocie, zaangażowanie i obecność każdego z nas są potrzebne. Stale przypomina nam o tym napis na jednej ze ścian naszej salki: Nowy człowiek, który żyje w nowej wspólnocie,  nie może być obojętny, nie może się nie angażować, musi być twórczy, musi być aktywny”.

Kontakt
Klasztor Braci Kapucynów – Kościół św. Antoniego
ul. Narutowicza 37
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 343 55 69