Życzenia na Narodzenie Pańskie 2018

Pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

(Łk 2, 15b-20)

Kochani!

Przytoczony fragment Ewangelii wg św. Łukasza przypomina nam o uwielbieniu, jakie złożyli Bogu pasterze, którzy odwiedzili Nowonarodzonego Pana. Aby Go spotkać musieli udać się w drogę, poszukiwać i odnaleźć Dziecię. Także czas Adwentu, jak co roku, przypomniał nam, że Kościół jest wspólnotą w drodze, zmierzającą na spotkanie Pana, który przyjdzie na końcu czasów. Wreszcie nasza wspólnota oazowa nazywa się „ruchem”, czyli rzeczywistością dynamiczną, będącą w nieustannej aktywności, poruszającą się, a jednocześnie miejscem spotkania Chrystusa, który jest naszym Światłem i Życiem. To wszystko pokazuje, że Pana spotyka się w drodze. Jednak, aby go rozpoznać, uwielbić, wysławiać, najpierw trzeba się zatrzymać.

W tym czasie świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam, abyście na drodze swojego życia chcieli i potrafili się zatrzymać. Najpierw nad żłóbkiem, w którym został położony sam Bóg. On przyszedł, żeby być blisko nas, żeby się z nami spotkać i prowadzić nas do świętości. Zatrzymajcie się, aby Go uwielbiać i dziękować za dar wcielenia Słowa Bożego i za każdą otrzymaną łaskę. Niech to będzie również czas zatrzymania się wśród bliskich, w Waszych rodzinach oraz przy osobach, przy których niezbyt często macie ochotę i możliwość przebywać, aby te dni były owocne w budowanie wspólnoty, relacji międzyludzkich i wypełnione przebaczeniem. Niech Jezus Chrystus, Książe Pokoju obdarza Wasze serca prawdziwym pokojem i radością. Niech Jezus Chrystus, Bóg Mocny, obdarza Was swoją mocą do świadczenia o Jego działaniu w Waszym życiu.

br. Piotr Krawczyk OFMCap
br. Paweł Działa OFMCap
Moderatorzy Prowincjalni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *