POSTscriptum: Psalm 20 – plecy

jesus1

  1. Psalm 20 2:14
 czyta – Kamil Kołodziejczyk

 

Pokój Tobie!

Witam Cię serdecznie na naszych rekolekcjach wielkopostnych POSTscriptum. Wydaje mi się konieczne napisać Ci pewne sprostowanie. W dzisiejszym dniu Kościół daje nam w odpowiedzi na pierwsze czytanie psalm pierwszy. Skąd zatem dwudziesty? Przez czterdzieści dni postu niektóre psalmy się powtarzają, dlatego zastąpiliśmy je innymi, które nie zostały wykorzystane. Tak właśnie jest dzisiaj. A zatem do dzieła! Psalm dwudziesty jest ułożony jako modlitwa za króla, który ma wyruszyć na wojnę w obronie zagrożonego kraju. Weź proszę Cię do ręki ołówek, czy coś innego do pisania i przy wersetach od pierwszego do szóstego zaznacz sobie, że są to słowa prośby o powodzenie w walce. Zobacz, że jest to wołanie za to co ma nadejść, a w wierszach od siódmego do dziewiątego autor jest przekonany, że zostanie wysłuchany. Pokora czy śmiałość z zuchwałością!? Pewnie trochę jednego i drugiego. W czym pokładają siłę przeciwnicy? Podkreśl sobie w wersecie ósmym konie i rydwany. To jest ich zabezpieczenie. Ludzkie środki w połączeniu z naturą. A w czym przede wszystkim ma pokładać ufność król? Zobacz wiersze 2b, 6a i 8b. Dwa takie same słowa pojawiają się w każdym z tych zdań. Imię Boga! Oto skąd taka bezpruderyjność i przebojowość! Pamiętasz z dzieciństwa taką melodię z pokazywaniem: Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą, skałą schronienia i zbawieniem mym…? (por Prz. 18, 10). Autor psalmu tak sobie wymyślił, że właśnie na oznaczenie obrony/wybawienia króla (w:2) użył hebrajskiego słowa sagab, które kojarzy się z tym co wysokie i niezdobyte. Znajomości z Bogiem to mocne plecy. Jego imię ma potężne wpływy. Protekcja niekoniecznie płatna.

Zanim Cię pobłogosławię proszę przeczytaj ten kawałek litanii do Imienia Jezus. Będzie to dziś nasza wspólna modlitwa. Jeśli masz iść w najbliższym czasie na jakąś swoją prywatną wojnę to wzywam wraz z Tobą pomocy w Tym Imieniu.

Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.

Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.

Jezu, dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.

Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.

Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.

Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.

Całość Litanii do Imienia Jezus (zajrzyj tutaj):

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, odblasku Ojca,

Jezu, jasności światła wiecznego,

Jezu, Królu chwały,

Jezu, słońce sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu najmilszy,

Jezu przedziwny,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze na wieki,

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

Jezu najmożniejszy,

Jezu najcierpliwszy,

Jezu najposłuszniejszy,

Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, miłośniku czystości,

Jezu, miłujący nas,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, dawco życia,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, pragnący dusz naszych,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, skarbie wiernych,

Jezu, dobry Pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,

Jezu, mądrości przedwieczna,

Jezu, dobroci nieskończona,

Jezu, drogo i życie nasze,

Jezu, wesele Aniołów,

Jezu, królu Patriarchów,

Jezu, mistrzu Apostołów,

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, męstwo Męczenników,

Jezu, światłości Wyznawców,

Jezu, czystości Dziewic,

Jezu, korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw,  wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego,   – wybaw nas, Jezu.

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od śmierci wiecznej,

Od zaniedbania natchnień Twoich,

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

Przez narodzenie Twoje,

Przez dziecięctwo Twoje,

Przez najświętsze życie Twoje,

Przez trudy Twoje,

Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,

Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

Przez omdlenie Twoje,

Przez śmierć i pogrzeb Twój,

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

Przez Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

Przez radości Twoje,

Przez chwałę Twoją,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   
zmiłuj się nad nami.

Jezu, usłysz nas! Jezu, wysłuchaj nas!

Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Twej opieki tym, których utwierdzasz w Twej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

AMEN.

Niech Cię Błogosławi Bóg Wszechmogący + Ojciec i Syn i Duch Święty

brat michał kulczycki


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *