Przykładowy plan dnia

Przykładowy plan dnia rekolekcji oazowych

7:30 Pobudka
8:00 Modlitwa poranna
8.30 Śniadanie
9.30 Zajęcia przedpołudniowe
12.00 Eucharystia
13.00 Obiad
14.30 Zajęcia popołudniowe
18.00 Kolacja
19.00 Pogodny wieczór / Poważny wieczór
20.30 Modlitwa wieczorna
21.00 Przygotowanie do snu
22:00 Cisza nocna

Plan dnia dobierany jest do wieku uczestników, stopnia oazy, przeżywanych treści oraz do miejsca w którym odbywają się rekolekcje. Różnie na różnych etapach wygląda także modlitwa oraz inne zajęcia.

Kontakt telefoniczny z najbliższymi możliwy jest jedynie o wyznaczonych do tego porach, najczęściej po kolacji, a przed pogodnym wieczorem. Na kacie oazowej udostępniony jest numer telefonu do moderatora oazy, w razie konieczności skontaktowania się z uczestnikiem poza wyznaczonymi godzinami.

Modlitwa: w zależności od wieku – prosta modlitwa spontaniczna, śpiew, elementy Różańca, rozważanie Słowa Bożego, czytanie wybranych fragmentów Pisma Św., Liturgia Godzin, Eucharystia.
Rodzic/opiekun prawny wysyłający dziecko na rekolekcje oazowe oraz sam uczestnik musi mieć świadomość oraz akceptuje fakt, że taki wyjazd ma charakter religijny, służy pogłębieniu wiary, dlatego każdy dzień jest nasycony różnymi formami pobożności i modlitwy oraz treściami należącymi do nauczania Kościoła Katolickiego.

Zajęcia przedpołudniowe/popołudniowe: szkoła liturgii, śpiew, zajęcia artystyczne, spotkanie w małej grupie, wyprawa otwartych oczu, spacer, zajęcia sportowe, czas wolny.

Niektóre dni mogą być przeznaczone na dłuższe, kilkugodzinne wyjścia poza ośrodek rekolekcyjny, wtedy plan jest modyfikowany.