Potwierdzenie subskrypcji

Został do Ciebie wysłany email z potwierdzeniem rejestracji. Wystarczy kliknąć w podany tam link, aby dołączyć do grona naszych subskrybentów. Jeśli email nie przyszedł w ciągu 10 minut, to poszukaj w SPAMie lub skontaktuj się z administratorem strony: kapucyni.oaza@gmail.com.

Po rejestracji warto zadbać, aby wiadomości nie wpadały do SPAMu. W tym celu należy dodać adresy z których będą przychodziły emaile: kapucyni.oaza@gmail.com oraz kapucyni.oaza=gmail.com@replies.sendingservice.net

  •  w poczcie innej niż GMAIL – do tzw. “białej listy” – czyli listy adresów, z których użytkownik poczty zawsze chce otrzymywać wiadomości;
  • w GMAILu do kontaktów (to jest równocześnie “biała lista”) https://www.youtube.com/watch?v=grFowGtRJsw.