POSTscriptum – Wielki Tydzień

wt1

Drodzy bracia i siostry, przez czterdzieści dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu.

z modlitwy mszalnej

Nasza wspólna internetowa 40-sto dniowa wędrówka dobiegła końca. Umocnieni mocą Słowa wchodzimy dziś w kolejny etap roku liturgicznego, czyli Wielki Tydzień. Jego punktem kulminacyjnym jest oczywiście Triduum Paschalne, które będziemy wkrótce przeżywać. Każdy w swojej wspólnocie. W swojej miejscowości. We własnym domu. Każdy w trochę inny sposób. Dla niektórych będą to dni wolne od pracy i szkoły. Dla innych czas intensywnej posługi. Zachęcamy jednak wszystkich, by na chwilę zatrzymać się i pochylić nad sensem tych jakże ważnych dla każdego chrześcijanina dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *