POSTscriptum: Psalm 89 – wiecznotrwały Ojciec

  1. Psalm 89 7:00

czyta – Ola Kaczorek


 

Pokój Tobie!

Dziś 19 marca wspominamy postać św. Józefa. Ewangelie nie pozostawiły nam żadnego Jego słowa. Z fragmentów biblijnych w których Go dostrzegamy możemy się jednak sporo dowiedzieć na temat sposobu przeżywania wiary. Sytuacje życiowe w których się znalazł wymagają od Niego decyzji. Co zrobić? Jak postąpić? Zawsze szuka dobra. Kiedy już się na coś decyduje Bóg w postaci anioła proponuje Mu opcję lepszą. Zgadza się. Wierzy, że Pan widzi dalej. Nigdy się nie zawiódł.

W dzisiejszym psalmie jego autor dostrzega Bożą wierność. Przysięga którą Jahwe złożył Dawidowi jest wieczna. Nawet jeśli teraz rządzi król, który na te obietnice nie zasługuje (w. 39 – 52). Lojalność Boga jest jednak ponad ludzką słabość. Psalmista często o niej wspomina. Do niej się odwołuje. Przecież jesteś Panie wierny na wieki (w: 2, 3, 5, 15, 25, 29, 34, 50).

Tak pewnie widział to Józef. Mogę zawieść się na ludziach. Mogę zawieść się na własnej intuicji. Na Tobie na pewno nie! A obietnica wiecznego potomka króla Dawida spełniła się właśnie w Jego życiu (nie z natury ale z Ducha, ponad biologią). Za ludzką wierność Bóg wynagrodził Go wieczną pamiątką. Po dwóch tysiącach lat ciągle wspominamy Jego Postać. Niby w cieniu a jednak świeci przykładem!

Dobry Panie bądź uwielbiony za Józefa, Ojca wierności do końca! Św. Józefie, módl się za nami.

Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący + Ojciec i Syn i Duch Święty

brat michał kulczycki


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *