POSTscriptum: Psalm 43 – niezawodna łączniczka

  1. Psalm 43 2:00

czyta – Michał Kołodziej


Pokój Tobie!

Niektóre z ostatnich Ojczystych produkcji filmowych przypomniały nam historię Powstania Warszawskiego. Wśród niezłomnych kobiet ukazano między innymi postawę łączniczek. Już sama ich osoba potwierdzała w jakiejś mierze wiarygodność przynoszonych rozkazów.

W dzisiejszym psalmie autor prosi o konkretną Bożą ingerencję. W wersecie 3 modli się o to, aby Jahwe wysłał wierność jako swoją pośredniczkę w niesieniu człowiekowi pomocy. Owa wierność to dosłownie prawda (emet). Niektórzy uściślają, że nawet najdosłowniej to jest coś na czym można się oprzeć i dlatego jest bliższe niezawodności. Tacy posłańcy jaki Ten co ich wysyła. A On jest niezawodny!

Dlatego prawda wyzwala (w. 1). Prawda prowadzi (w. 3). Prawda cieszy (w. 4). Prawda brzmi delikatnie jak harfa (w. 4). Wspomóż mnie Panie w niej żyć. Wiem i doświadczam, że jest jak…

…samotna matka, trudno ją kochać nigdy nie była łatwa

 

Niech Cię Błogosławi Bóg Wszechmogący + Ojciec, Syn i Duch Święty

brat michał kulczycki


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *