XL Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

W dniach 20 – 23 lutego br. odbyła się 40. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, podczas której został przedstawiony temat kolejnego roku formacyjnego: W mocy Ducha Świętego.

Jak, co roku animatorzy i moderatorzy z całej Polski, także z naszej Prowincji, zebrali się w auli o.Kordeckiego na Jasnej Górze by wysłuchać słowo programowe wygłoszone przez Moderatora Generalnego bp Adama Wodarczyka oraz konferencji pogłębiających treści związane z hasłem roku. Swoim świadectwem i wiedzą podzieliło się wielu znakomitych prelegentów.

Ks. Grzegorz Strzelczyk, który w referacie „Moc Ducha Świętego w Kościele. Jedna osoba w wielu osobach.” zwrócił uwagę na to, że w historii Kościoła często Duch Święty sam upomina się o siebie oraz postawił pytanie czy to my posiadamy Ducha, czy może jednak jesteśmy posiadani przez Niego.

Ks. Tomasz Bać mówił o działaniu Ducha Świętego podczas liturgii. Powiedział, że miarą dojrzałości wspólnoty jest to w jaki sposób celebruje Eucharystię, czy jest to rzeczywiste przeżywanie nowej Pięćdziesiątnicy każdej niedzieli.

Na pytanie: Czy Ruch Światło-Życie potrzebuje doświadczenia charyzmatycznego? szukał odpowiedzi ks. dr Wojciech Nowacki. Stwierdził, że otwieranie się na charyzmaty jest naturalnym elementem życia chrześcijanina, jednak nie można ćwiczyć ich “na sucho”, gdyż najlepiej sprawdzają się one działaniu, w ewangelizacji. Zaznaczył, iż z nami czy bez nas Duch Święty znajdzie sposób i sobie poradzi… ale my nie poradzimy sobie bez Niego.

KO2015ML_581-683x1024Ks. Ryszard Nowak mówił o roli Ducha Świętego w modlitwie i przypomniał, że modlitwa albo jest charyzmatyczna albo nie ma jej wcale, ponieważ modlitwa z natury jest charyzmatyczna.

W swoim świadectwie Norbert Dawidczyk przedstawił rolę rozeznawania oraz istotę wołania o pomoc Ducha Świętego na co dzień. Podkreślił, że Duch Święty nie zawsze będzie przychodził w taki sposób jakiego oczekujemy.

 Przez ks. Grzegorza Suchodolskiego został poruszony temat Światowych Dni Młodzieży organizowanych w Krakowie w 2016 roku.  Zachęcał on do włączania się w wolontariaty przygotowujące na ŚDM działające w diecezjach a także przedstawił szereg zadań związanych z samym przebiegiem spotkania, do realizacji których potrzeba wielu chętnych osób.

Miała także miejsce prezentacja Diakonii działających w ramach Ruchu Światło-Życie, a podczas sobotnich Nieszporów bp Adam Wodarczyk udzielił błogosławieństwa ich nowym członkom.

Kulminacyjnym momentem 40. Kongregacji była wspólna modlitwa o ponowne wylanie darów Ducha Świętego. Po wysłuchaniu konferencji mogliśmy na własnej skórze po raz kolejny doświadczyć obecności Ducha Bożego we wspólnocie Ruchu Światło-Życie, którą tworzymy.

Ogłoszono również wyniki konkursu na piosenkę roku. Spośród niemalże 30 zgłoszeń wybrano pieśń:

„W mocy Ducha Świętego” – sł. Karolina Swend, muz Otylia Brendel

KO2015ML_457-1024x683

Pokrzepieni Słowem i umocnieni Duchem odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie wrócili do swoich lokalnych wspólnot, by tam dzielić się doświadczeniem spotkania pędząc wspólnie ku mecie wyznaczonej w Chrystusie Jezusie Panu naszym!

54mnko15niedzielarozne-1024x679

Więcej informacji, nagrania konferencji oraz zdjęcia z 40.Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na stronie oazy.

Czterdziesta trzecia mila: zakalec

156332820_640

Dzisiejsze czytania (zajrzyj tutaj):
PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 6,5-8;7,1-5.10):
Kiedy Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością. A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa – po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi – cokolwiek stworzyłem. I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.

PSALM (Ps 29,1-4.9-10):
REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowi Boży,
Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny
Głos Pana pełen dostojeństwa!

Głos Pana zgina dęby i ogałaca lasy,
a w Jego świątyni wszyscy wołają: „Chwała!”
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

AKLAMACJA (Dz 16,14b):
Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

EWANGELIA (Mk 8,14-21):
Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem. I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie?

Nawet doświadczeni pieczeniem nie potrafią do końca określić przyczyn powstania ciastowych gniotów w miejsce pysznych wypieków. Spekulują, że może za dużo tłuszczu lub cukru. Zbyt wysoka temperatura lub za krótki czas trzymania w piekarniku… Tak czy inaczej do jedzenia się nie nadaje. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezusa także przestrzega przed pewnego rodzaju kwasem, który potrafi zepsuć całkiem przaśną mąkę. Szukanie samousprawiedliwienia religijnego, chciwość rzeczy, władzy i poklasku to charakterystyka faryzeuszów i herodian. Uczniowie są zaproszeni do tego, aby być od tych postaw wolnymi. Jak podaje św. Marek nie jest to jednak takie proste. Apostołowie między sobą zaczynają debatę na temat braku chleba. W perspektywie burczącego żołądka nauka płynąca z zebranych dwunastu i siedmiu koszy ułomków poszła w las. Istotnie bywa, że dyrdymały potrafią skutecznie zatruć życie. Pełnym realistą jest św. Paweł gdy do Koryntian pisze: „odrobina kwasu całe ciasto zakwasza” (1 Kor 5, 6). Może zakalec trochę ciasto przypomina, ale do kawy nie zjesz. Chrześcijanin jest z pewnością swego rodzaju autsajderem światowego myślenia. Wskutek czego jego życie ostatecznie smakuje!

Świat dlatego nas – chrześcijan nie zna, ignoruje, lekceważy, bo nie poznał Ciebie (por. 1J 3,10). Panie Jezu dopomóż w chrystianizacji tego świata i nie dozwól w nim spoganieć.

Życzę Ci zdrowego dystansu

Niech Cię Dobry Bóg +

brat michał kulczycki ofm cap.


Czterdziesta druga mila: Mąciwoda 21

IMG_0741

Dzisiejsze czytania (zajrzyj tutaj):
PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 4,1-15.25):
Adam zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: Otrzymałam mężczyznę od Pana. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi! Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić! Ale Pan mu powiedział: O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie! Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż – jak mówiła – dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain.

PSALM (Ps 50,1.8.16-17.20-21):
REFREN: Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę

Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
„Nie oskarżam cię za twe ofiary,
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.

Czemu wymieniasz moje przykazania
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności,
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Zasiadłszy przemawiasz przeciw bratu,
znieważasz syna swojej matki.
Ty tak postępujesz, a, Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?”

AKLAMACJA (Hbr 4,12):
Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

EWANGELIA (Mk 8,11-13):
Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Zbliżając się do jakiegokolwiek miasta w pewnym momencie zauważamy, że w miarę zmniejszających się kilometrów ustają wszelkie znaki drogowe wskazujące cel podróży. W końcu już w ogóle ich nie ma. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Pana Jezusa wobec którego faryzeusze próbują wymusić jakiś znak potwierdzający Jego moc. Spotkanie, jak czytamy w końcówce poprzedniego fragmentu, ma miejsce w Dalmanucie. Jezus z uczniami przeprawił się tam po drugim rozmnożeniu chleba. Odległość, którą przepłynęli to dwadzieścia jeden kilometrów, równa szerokości Jeziora Galilejskiego. Dalmanuta to bowiem przeciwległy brzeg okolic Dekapolu z którego wyruszyli. Nazwę owej miejscowości bibliści tłumaczą jako „powolny podżegacz, prowokator”. Nie dziwi nas zatem fakt, że faryzeusze w takim właśnie miejscu chcą znaku. Prowokują. Podjudzają. Pan Jezus dał już jednak przecież dowód swojej Boskości. Ofiarował chleb do sytości. Problemem nie jest to, aby On dawał inne uzasadnienia, a jedynie fakt ślepoty, która przeszkadza w przyjęciu prawdy o chlebie, który jest Jego Ciałem. Ten znak wystarczy. Bez niego chęć wymuszenia innych jest zawsze ukrytą formą niedowiarstwa.

Dlatego tym, którzy domagają się znaków, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest naszym pokarmem na życie wieczne (por. 1 Kor 1,22 i J 6, 54). I za ten znak bądź Panie uwielbiony!

Życzę Ci wybornego Chleba Powszedniego

Niech Dobry Bóg Cię prowadzi i +

brat michał kulczycki ofm cap.