Kapucyńska Oazowa Szkoła Animatora 2018

W piątek, 23 listopada 2018, w godzinach wieczornych, w Lublinie, na Poczekajce pojawili się młodzi ludzie, którzy zazwyczaj tam nie bywają. Wszyscy należą do tej samej wspólnoty – Ruchu Światło-Życie. Są lub będą animatorami małych grup i wszyscy przyjechali na swoje spotkanie formacyjne – Szkołę Animatora. A ostatnio nawet utarła się dłuższa nazwa – Kapucyńska Oazowa Szkoła Animatora (KOSA). W sumie dwadzieścia dwie osoby zostały do niedzielnego południa – 25 listopada.

Spotkania animatorów oazowych są organizowane jako forma pogłębienia życia duchowego, ale jednocześnie są przygotowaniem do posługi we wspólnotach lokalnych i na rekolekcjach wakacyjnych oazy. Słowo „szkoła” jest nieco mylące, bo nie chodzi tu wyłącznie o zdobywanie wiedzy w sensie intelektualnym. Dużo bardziej jest to pogłębianie więzi z Bogiem oraz wprowadzenie w istotne treści dotyczące charyzmatu Ruchu Światło-Życie, roli animatora, sposobów posługi i metod aktywizacji małej grupy oazowej.

Pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie animatorów oazowych było skupione głównie wokół metod rozważania Słowa Bożego. Uczestnicy angażowali się w bibliodramę, a także słuchali Słowa w medytacji i dzielili się tym co usłyszeli. Wszystko w kontekście drogi wiary Abrahama. Ciekawym elementem szkoły była prezentacja aplikacji i stron internetowych, które zostały stworzone jako pomoc w modlitwie i rozwoju duchowym. Formacja duchowa to także codzienna Eucharystia, brewiarz, możliwość spowiedzi oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Wieczory, jak to zazwyczaj na oazie, były „pogodne”.

To, co zostało w młodzieży po tych dniach zapisali w ankietach. Powtarzało się doświadczenie wspólnoty, modlitwa Słowem Bożym, adoracja Najświętszego Sakramentu, radość spotkania. Mamy piękną młodzież i warto o nią dbać. Kolejne spotkania Kapucyńskiej Oazowej Szkoły animatora w marcu i czerwcu w Serpelicach. Prosimy o wsparcie modlitewne!

br. Piotr Krawczyk
Moderator Prowincjalny Ruchu Światło-Życie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *