Dwudziesta czwarta mila: instrukcja obsługi

flicks_review1-1_43

Dzisiejsze czytania (zajrzyj tutaj):

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 10,19-25): Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

PSALM (Ps 24, 1-6):
REFREN: Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

AKLAMACJA (Ps 119,105):
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.

EWANGELIA (Mk 4,21-25):
Jezus mówił ludowi: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.

Współczesny świat proponuje nam coraz więcej technicznych gadżetów. Od czasu do czasu bywa tak, że dołączone do nich instrukcje pozwalają odkryć maksymalne wykorzystanie ich możliwości. Ktoś tak je przemyślał i opracował, żeby normalnie, zwyczajnie ułatwiały życie. W dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy instrukcję maksymalnego wykorzystanie światła. Wniesione do domu i postawione na świeczniku, staje się w najwyższym stopniu użyteczne. Ukryte pod korcem na pszenicę lub łóżkiem, jest w dużej mierze ograniczone. Podobnie rzecz się ma z uszami. Ich wrażliwość ma polegać na mądrej selekcji codziennych sensacji. Uszy dostaliśmy w naturalnym wyposażeniu. Świecznik trzeba organizować samemu. Są obok nas tacy, u których ten tandem już działa. Widać w nich światło. Dobrze słuchali. Zjedli zęby na instrukcjach obsługi. Potrafią mądrze doradzić. Żaden obciach zapytać.

Dobry Jezu, dziękuję Ci za Tych, co na poważnie potraktowali Twoje wezwanie, żeby po własnym nawróceniu, umacniać swoich braci w wierze. (por. Łk 22, 32)

Życzę Ci dziś, żebyś miał/a „pod ręką” światłych fachowców.

Niech Pan Cię +

brat michał kulczycki ofm cap.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *