Rozesłanie oaz wakacyjnych – Dzień Wspólnoty 2024

Zaproszenie na Dzień Wspólnoty
„Powołani do misji”
Biała Podlaska, 25 maja 2024

Drodzy Moderatorzy, Moderatorki,
Kochani Animatorzy i Uczestnicy!

Podczas tegorocznej Centralnej Oazy Matki w Krościenku – w Zesłanie Ducha Świętego – jako Ruch Światło-Życie rozpoczynamy nowy rok formacyjny z hasłem „Powołani do misji”. Będzie to czas przypominania sobie o tym, że każdy z nas ma swoją własną misję w Kościele i świecie oraz, że zostaliśmy posłani przez Chrystusa słowami „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Spotkajmy się więc jako wspólnota żywego Kościoła, aby dzielić się nawzajem wiarą – życiem, które otrzymujemy od Chrystusa. [Czytaj więcej…]

Prowincjalna Oaza Modlitwy

Jak zapewne wiecie z informacji przekazywanych na spotkaniach Waszych wspólnot w tym roku postanowiliśmy zorganizować Prowincjalną Oazę Modlitwy – 9-11 lutego 2024 w Serpelicach. Niestety w tym roku tylko dla starszych, od Oazy Nowej Drogi, czyli minimum VI klasa szkoły podstawowej. Wszystkie informacje są na stronie zapisów oraz będą wysłane w emailu. Rejestracja: https://zapisy.oaza.kapucyni.eu. Czasu zostało niewiele, więc proszę o szybkie działanie. [Czytaj więcej…]

Dzień wspólnoty – rozesłanie na rekolekcje oazowe 2023

Drodzy Moderatorzy, Moderatorki,
Kochani Animatorzy i Uczestnicy!

Podczas tegorocznej Centralnej Oazy Matki w Krościenku – w Zesłanie Ducha Świętego – jako Ruch Światło-Życie rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny z hasłem „Kościół żywy”. Chcemy sobie lepiej przypominać o zasadzie, że życie bierze się z życia, czyli tylko ludzie czerpiący życie od Chrystusa mogą nieść Boże życie następnym. Spotkajmy się więc jako wspólnota żywego Kościoła, aby dzielić się nawzajem wiarą – życiem, które otrzymujemy od Chrystusa. [Czytaj więcej…]