Procedury bezpieczeństwa – COVID-19

 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas rekolekcji oazowych organizowanych przez Prowincję Warszawską Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w związku z epidemią COVID-19 I Informacje ogólne Niniejszy regulamin powstał na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) oraz późniejszych zmian, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji; Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej … Czytaj dalej Procedury bezpieczeństwa – COVID-19